LipoFilling

(Kendi Yağ Dokunuz Kullanılarak Uygulanan Dolgu İşlemi)

Yapılan çalışmalar yağ dokusunun, erişkin tip kök hücreler açısından vücuttaki en zengin kaynak olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu kök hücreler verildikleri yerde eksik olan hücre tipine dönüşüp onarım faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Örneğin orta yüze dolgu amaçlı yağ verildiğinde kök hücreler değişime uğramakta, fibroblastlara dönüşerek kollajen sentezlemekte ve cildin gençleşmesini sağlamaktadır. LipoFilling, yağ enjeksiyonları hem dolgu görevi görerek yüzde zamanla oluşan doku kayıplarının yerine konulmasında, çene ve elmacık kemikleri gibi yüz konturunu oluşturan yapıların desteklenmesinde, hem de içerdikleri kök hücreler yardımı ile cilt ve yumuşak dokuların gençleştirilmesinde kullanılmaktadır.

Yüze Yağ Enjeksiyonları Nasıl Yapılır?

Yüze yağ enjeksiyonu uygulamasını şu şekilde uyguluyoruz. Vücudun özellikle diyetten etkilenmeyen bölgelerinden liposuction yöntemi ile yağ alınır. En sık kullanılan bölgeler bel, göbek ya da basenlerdir. Alınan yağ santrifüj edilerek ya da süzülerek saflaştırılır, yoğunlaştırılır. Eğer kök hücreden zenginleştirilecekse önceden toplanmış olan kök hücreler bu yağ dokusuna karıştırılır. Planlanan bölgelere ince, ucu küt kanüller kullanılarak yağ verilir.

Kimler Yaptırabilir?

Yaş ilerledikçe yüzde oluşan önemli değişikliklerden birisi de yumuşak doku kayıplarıdır. Yumuşak doku kaybı tüm yüz bölgelerinde gözlenebilir. Göz çerçevesi belirginleşir, gözler çukura kaçar, şakaklar boşalır, orta yüz basıklaşır, burun ve dudak kenarlarından aşağıya doğru derin çizgiler oluşur, elmacık kemikleri silikleşir, çene konturu zayıflar. Ayrıca cilt altı dokusu da zayıflar ve cilt incelir. Orta yaşı geçmiş ve yüzünde genel bir yıpranmışlık hali olan her hastaya yağ enjeksiyonları yapılabilir. Ayrıca yapısal olarak orta yüzü basık, çene ucu geride, çene hattı zayıf olan hastalarda yağ enjeksiyonları ile yüz konturları değiştirilebilir.

Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Her estetik ameliyatta olduğu gibi en önemli nokta, hekimin hastanın ne istediğini, hastanın da hekimin neler yapabileceğini anlamış olmasıdır. Dolayısıyla muayene esnasında müdahaleyi neden istediğiniz, beklentileriniz ve arzulanan sonuç konuşulacaktır.

Muayeneye tıbbi geçmiş hakkında bilgi verilecek şekilde hazırlıklı gelinmelidir.

Muayene sırasında hastanın fotoğrafları çekilir, yüzde yumuşak doku eksikliği olan bölgeler belirlenir ve hangi bölgelerin ne kadar destekleneceği hasta ile birlikte tartışılır.

Riskler Nelerdir?

Yağ enjeksiyonu yaptırma kararı kesinlikle kişiseldir. Ameliyattan alacağınız sonucun sizi mutlu edip etmeyeceğini tartmanız, olası risklerinin ve potansiyel komplikasyonların sizin açınızdan kabul edilebilir olup olmadığına karar vermeniz gerekmektedir.

Plastik cerrahınız size ameliyatın risklerini detaylıca açıklayacaktır. Ameliyat öncesinde uygulanacak cerrahi işlemi, oluşabilecek risk ve komplikasyonları tam olarak anladığınızı gösteren ayrıntılı onam formunu imzalamanız talep edilecektir.

Hastanın kendi yağ dokusu kullanıldığından yabancı cisim reaksiyonu ya da alerjik tepkiler beklenmez. Yağ enjeksiyonlarından sonra en sık karşılaşılan sorunlar uzamış şişlik ve morluklardır. Uzun dönemde ise verilen yağ dokusunun kaybı ve yetersiz kalması en sık karşılaşılan sorundur. Fazla yağ verildiğinde, özellikle hasta kilo alırsa, yüzde aşırı şişmeler ve deformasyonlar gelişebilir. O nedenle gerekenden fazla miktarda yağ verilmemelidir. Özellikle göz çevresinde yağın kitleler oluşturması ve deri altında düzensizliklere yol açması da karşılaşılabilen sorunlar arasındadır.

Ameliyat Öncesinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi, yağ enjeksiyonlarında da ameliyatın üç hafta öncesinden aspirini ve sigarayı, bir hafta öncesinden de kanı sulandırabilecek ilaçları ve benzeri maddeleri kesmeniz gereklidir.

Ameliyat Nasıl Yapılır?

Vücudun herhangi bir bölümünden özel ince kanüller ve enjektörler yardımı ile yağ dokusu alınır. Alınan yağ santrifüj edilerek ya da süzülerek saflaştırılır. Uçları künt ince kanüller kullanılarak yüzde gerekli bölgelere enjekte edilir. İşlem genel anestezi altında ya da ağır sakinleştiriciler (sedasyon) eşliğinde hastane şartlarında gerçekleştirilir ve yaklaşık bir saat sürer.

Ameliyat Sonrası Nasıl Geçer?

Yağ enjeksiyonları ağrılı değildir, ancak ilk birkaç gün şişlik ve morarma olabilir. Hastalar işlemden birkaç saat sonra evlerine gidebilirler. Şişlik ve morluk bir hafta içerisinde büyük oranda geriler. Hasta işlemden 24 saat sonra banyo yapabilir. Yüzün tam olarak oturması ve son şeklini alması üç ayı bulabilir. Tüm yüz ameliyatlarından sonra olduğu gibi hastanın üç ay boyunca kendisini direk güneşten koruması gerekir.

Sonuç Nedir?

Doğru bölgelere uygun yöntemle gereken miktarlarda yağ verildiğinde yüzde genel bir gençleşme ve tazelenme olur. Yüz daha dolgun, daha yüksek ve daha parlak görünür. Güçlü elmacık kemikleri ve çene konturu kişiyi genç ve güzel gösterir. Ayrıca kök hücrelerin onarıcı etkisine bağlı olarak cilt gençleşir, dolgunlaşır ve parlar.

Kalıcı Mıdır?

Verilen yağın kalıcılığı alındığı yere, hastanın hayat tarzına, yağın verilme şekline ve uygulandığı bölgeye göre değişir. Dudak uygulamalarında kalıcılık düşükken göz çevresinde verilen yağın büyük bölümü kalır. Genel olarak, işlemden dört ay sonra verilen yağın %40 kadarının kaldığı söylenebilir.