Botoks Sonrası Oluşabilecek Yan Etkiler Nelerdir?

Botulinum toksininin sistemik bir yan etkisi bulunmamıştır, fakat çok nadiren de olsa -her enjeksiyonda olduğu gibi- toksine karşı bir aşırı duyarlılık reaksiyonu gelişebileceği akılda bulundurulmalıdır (sonuçta bu madde bir protein yapısına sahiptir).

  • En sık görülen yan etkisi enjeksiyon yerinde görülen yanma hissi, ödem, morarma ve şişliktir. Bunlarda kısa sürede ortadan kaybolur.
  • Bazı hastalar baş ağrısından yakınırlar. Baş ağrısı -olursa- genellikle 2-3 saatte kendiliğinden düzelir. Baş ağrısı uygun enjeksiyon tekniği uygulanmazsa oluşan bir sorundur, enjeksiyonu yapan kişi uygun teknikle çalışıyorsa baş ağrısı olmaz.
  • Toksin, hamilelere, süt verenlere ve Myastenia Gravis gibi nörolojik hastalıkları olan kişilere yapılmamalıdır. Bilinçsiz yapılan enjeksiyonlar sonucu üst gözkapağında düşme ya da -dudak çevresinde derine yapıldıysa- dudak hareketlerinde bozulmaya yol açabilir.
  • Vakaların sadece 1-2%’sinde üst gözkapaklarında düşme olduğu bildirilmektedir. Üst gözkapaklarında düşme eğer olursa 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzelir. Etkinin geçici olduğu da akıldan çıkarılmamalıdır. Üst dudağın yukarısında kalan alanlara yapıldığında son derece güvenlidir. Bu seviyenin altındaki bölgelere -dudaklar çevresine- dudak hareketlerini geçici olarak bozabileceği için son derece dikkatli yapılması önerilir.